RWA koepels

Rookkoepels: licht, lucht én veiligheid

Wat?

Bij brand is het niet het vuur maar vooral de rook die de meeste dodelijke slachtoffers maakt. 

Om die gevaren weg te nemen levert en plaatst Meire – Vande Velde diverse systemen voor rook- en warmteafvoer (RWA). 

RWA-systemen spelen een belangrijke rol bij brand: ze openen automatisch, zodat rook en warmte kunnen ontsnappen en er rookvrije zones ontstaan. Dit maakt het evacueren van personen veel eenvoudiger.

Voor wie?

Rookluiken worden meestal geïnstalleerd in trappenhallen die dienst doen als evacuatieroute, bijvoorbeeld in residenties maar ook bijvoorbeeld in industriële en openbare gebouwen.

Voordelen

  • Veiligere en betere toegankelijkheid voor de brandweer
  • Minder kans op flashover (ontvlammen van aanwezige gassen)
  • Door een lagere temperatuur wordt de constructie van het gebouw beschermd
  • Minder rookschade
  • Ventilatiemogelijkheid
  • Natuurlijk daglicht
  • Combineerbaar met lichtstraten en lichtkoepels

Wetgeving

NBN S 21 -208-3:2018/
Deze norm bepaalt  de voorschriften waaraan  het ontwerp, de installatie en de bediening van verluchtingsopeningen in het bovenste gedeelte van binnentrappenhuizen moeten voldoen opdat in geval van brand:
  • Het risico dat rook zich verspreidt naar het gedeelte van het trappenhuis onder het door brand getroffen niveau wordt beperkt;
  • De verspreiding van rook via de deuren boven het door brand getroffen niveau wordt beperkt;
  • De rook uit het gebouw kan afgevoerd worden na interventie, eventueel met behulp van een ventilator om overdruk te creëren in het trappenhuis.

Meer info over de lichtdoorlatende oplossingen van Meire - Vande Velde?

Meire - Vande Velde
Ververij 4,
9950 Lievegem
Telefoon
09 377 24 61

Meire - Vande Velde is een deel van Vande Velde Wim Dakwerken BV